Tonbi (Satoshi Imano Remix) cover
Tonbi (Satoshi Imano Remix)

Tonbi (Satoshi Imano Remix) (Satoshi Imano)

Kazuyoshi Shimamura