זה הרגע להחליט cover
זה הרגע להחליט
משתתפי הפסטיגל , Participants of Festigal