Yes! Yuyuyu☆Yuruyuri♪♪ (
Yes! Yuyuyu☆Yuruyuri♪♪ ("Yuruyuri" Op Theme Song)
Nanamori-Chu☆Goraku-Bu

Yes! Yuyuyu☆Yuruyuri♪♪ ("Yuruyuri" Op Theme Song)

Nanamori-Chu☆Goraku-Bu