Yuru Yurin Rin Rin Rin Rin (Ova
Yuru Yurin Rin Rin Rin Rin (Ova "Yuru Yuri Nachuyachumi!" Op Theme)
Nanamori-Chu☆Goraku-Bu

Yuru Yurin Rin Rin Rin Rin (Ova "Yuru Yuri Nachuyachumi!" Op Theme)

Nanamori-Chu☆Goraku-Bu