Kobayashi cover
Kobayashi
KABUTO , Kabuto and Koji , Koji

Kobayashi (Original Mix)

KABUTO, Kabuto and Koji, Koji