Album picture of Yes! Yuyuyu☆Yuruyuri♪♪ (

Yes! Yuyuyu☆Yuruyuri♪♪ ("Yuruyuri♪♪" OP Theme Song)

Nanamori-Chu☆Goraku-Bu

23/03/2017