Titres de l'album

Vigna Vinayaka Madhubalakrishnan 04:50
Shivaperumale K. Unnikrishnan 05:26
Pavizhamallithara Samnja Devi 04:38
Ravum Pakalum Madhubalakrishnan 04:08
Thirumaraykulathappa Madhubalakrishnan 04:03
Thripayarappante Samnja Devi 05:23
Sree Vadakum Nadha K. Unnikrishnan 04:24
Manikandaswamikku K. Unnikrishnan 05:23
Kailasanathanam K. Unnikrishnan 06:51